top of page

Kada se molimo „Hleb naš potrebni daj nam danas“, mi tražimo i za druge, kao i za sebe. Priznajemo da ono što nam Bog daruje, nije samo za nas. Molitva za svakodnevni hleb ne obuhvata samo hranu za održavanje tela već i duhovni hleb koji hrani dušu za večni život. Isus nam zapoveda: „Starajte se ne za jelo koje prolazi nego za jelo koje ostaje za večni život.“ (Jovan 6,27) On kaže: „Ja sam Hleb živi koji siđe s Neba; koji jede od ovoga Hleba živeće vavek.“ (Jovan 6,51) Naš Spasitelj je Hleb života; gledajući Njegovu ljubav i primajući je u dušu, hranimo se Hlebom koji je sišao s Neba. (Misli sa Gore blagoslova, str. 125.126)

 

Autor: Elen G. Vajt

Povez: Mek, srpski, ćirilica

Misli sa Gore blagoslova

$0.00Price
    bottom of page