top of page

U ovoj knjizi opisana je sveobuhvatna slika svemira, kako ga Biblija (Sveto Pismo) opisuje. Za ljubitelje dubokih i trajnih istraživanja o svemiru Biblija daje jednostavnu, lako shvatljivu sliku o svemiru i onome što njega čini. Ona daje mnoštvo podataka o zakonitostima koji deluju u njemu, u mnogim domenima. U njoj sam Onaj koji je stvorio svemir govori o njemu i predstavlja se kao Onaj koji ga održava. U svojim istraživanjima o svemiru, autor je koristio i naučne i Biblijske podatke. Interesantno je da je religija imala pogrešne stavove o svemiru ali ne i Biblija. Današnja astronomska nauka, kao nauka o svemiru, samo potvrđuje navode Biblije kao tačne. U 66 knjiga Biblije ove istine sakupljene su u zaista fascinantnu celinu istine o svemiru sa kojom čitaoca upoznaje ova knjiga.

 

Autor: Radomir Grujić

Božiji savršeni svemir

$0.00Price
    bottom of page