top of page

Cilj pripremanja ove knjige, koja iznosi još jedan dokaz u prilog stvaranju, jeste da podseti čitaoca na postojanje primera na koje svakodnevno nailazi, ali na koje ne obraća pažnju i o kojima nikada ne misli kao o Čudu Stvaranja. Verujemo da će ova knjiga otvoriti novi horizont onima koji su celog svog života bili zainteresovani samo za određene stvari, koji misle samo na sopstvenih potreba i koji iz tog razloga ne vide dokaz u prilog postojanja Boga. To će otvoriti značajan put, koji će voditi čoveka do Gospoda, Onoga koji je sve stvorio. 

 

Autor: Harun Jahi

Čudo stvaranja kod Biljaka

$0.00Price
    bottom of page